O nas Kontakt Decyzje Certyfikaty


Zajmujemy się zbieraniem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów, które powstają w procesie produkcji przemysłowej.

Spełniamy wymogi prawne i formalne przejmując odpowiedzialność za odpady zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w zagospodarowaniu odpadów pochodzących z przemysłu odlewniczego i metalurgicznego.

Organizujemy od podstaw zbiórkę i transport odpadów oferując specjalne kontenery, pojemniki i transport ADR.

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z branżą przetwarzania odpadów.

Opieramy się na własnych rozwiązaniach technologicznych ale korzystamy również ze współpracy z innymi instalacjami przetwarzania odpadów.